تخفیفات

تخفیف عبارتی عامیانه است که میان مردم در زمان داد و سند استفاده می شود.تخفیف به معنی کاهش مبلغ پرداختی بابت خرید کالا است که مورد توافق فروشنده و خریدار صورت گرفته و خریدار مبلغ کمتری نبسبت به قیمت اولیه کالا می پردازد.

تخفیفات  (شامل : راه اندازی سایت _ سئو سازی _ پشتیبانی _ آموزش _ طراحی لوگو و گرافیک _ و سایر خدمات وب سایت آپم کا تخفیف ها در سایت ما به دو صورت اعمال می شود کد تخفیف _ و تخفیف تعریف شده.